I Kongres Edukacyjny I Kongres Edukacyjny
English VersionPolish Version

Uczę dla przyszłości, bo...

Największe wyzwania w edukacji wczesnoszkolnej

Największe wyzwania w edukacji wczesno szkolnej

 

BLOK I. Uczyć dla przyszłości

 

 
Jarosław Kordziński, Uczymy dla przyszłości
 

 

 

Prof. zw. dr. hab. Marta Bogdanowicz, Nauczyciel w opałach - coraz więcej dzieci z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu

 


 

Katarzyna Wnęk-Joniec, Lepiej rozumiem - mądrzej prowadzę. O zaburzeniach koordynacji u dzieci

 

 


Marzena Kędra, O szkole z wyobraźnią

 

 

BLOK II. Uczyć skuteczniej 

 

dr Artur Kołakowski, Problemy z zachowaniem uczniów – jak zapanować nad klasą

 

 

 

Anna Walerzak-Więckowska, Wszechobecna matematyka - dlaczego tak niewielu uczniów ją rozumie?

 

 

 

dr Marcin Szczerbiński, Jak dzisiaj uczyć czytania?

 

 

BLOK III. Uczyć się dla siebie 

 

Aldona Torenc, Jak rozbudzić swoją kreatywność i sprawić, aby praca sprawiała nam przyjemność?

 

 

 

dr Grzegorz Piotr Kołodziej, Potęga głosu

 


 

 

 

 
ORGANIZATORZY
PARTNER EDUKACYJNY
 
SPONSOR GŁÓWNY
 SPONSOR
          
PARTNERZY

 

 PATRONAT HONOROWY
PATRONI MEDIALNI