I Kongres Edukacyjny I Kongres Edukacyjny
English VersionPolish Version

Eksperci

Zajęcia poprowadzą niezwykli prelegenci, eksperci w swoich dziedzinach. Ich niezwykłość to mieszanka profesjonalizmu, praktycznych dokonań, talentu i życzliwości. Wszystko to, o czym powiedzą sprawdzili już w praktyce. Pojawią się tutaj po to, by swoje umiejętności przekazać innym.

Mary Jo Bell

Mary Jo Bell

Nauczycielka nauczania początkowego w St. Anne's Primary School w Irlandii. Tutor ministerialnego programu ,,Technologia w edukacji”. Naucza na kursach poświęconych technologii informatycznej w edukacji.

dr Katarzyna Maria </br> Bogdanowicz

dr Katarzyna Maria
Bogdanowicz

Psycholog, filolog polski, nauczyciel języka angielskiego. Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie na stanowisku adiunkta. Autorka publikacji z zakresu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz dysleksji w kontekście nauczania języków obcych.

prof. zw. dr hab. Marta </br>Bogdanowicz

prof. zw. dr hab. Marta
Bogdanowicz

Najwybitniejszy w Polsce autorytet w dziedzinie dysleksji. Psycholog kliniczny dziecka. Założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Opublikowała ponad 300 publikacji. Jest autorką Metody Dobrego Startu.

Małgorzata Barańska

Małgorzata Barańska

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej. Autorka niemal 50 publikacji. Nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureatka nagrody
im. Filipa Kallimacha przyznawanej przez Magazyn Literacki KSIĄŻKI.

Krzysztof Dąbrowski

Krzysztof Dąbrowski

Konferansjer, wokalista i aktor. Grał m.in. Tadeusza w „Panu Tadeuszu” w reż. A. Hanuszkiewicza. Lider i wokalista Gdyńskiego Zespołu Muzyki Dawnej „Ad te, Domine”. Obecnie dyrektor artystyczny festiwalu Gdynia Classica Nova.

dr Silke Fricke

dr Silke Fricke

Wykładowca na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. Jest logopedą zajmującym się problematyką dziecięcych trudności w mowie, języku, czytaniu i pisaniu. Bada powiązania między rozwojem językowym a rozwojem umiejętności czytania i pisania u dzieci jedno- i dwujęzycznych.

Diana Gaik

Diana Gaik

Socjolog, zajmuje się wykorzystaniem mediów audiowizualnych w edukacji. Od 3 lat współtworzy program edukacji filmowej oparty na filmach dokumentalnych Akademia PLANETE+ DOC.

Agnieszka Janik

Agnieszka Janik

Doktorantka pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Wychowawczyni grupy „0” w szkole podstawowej. Interesuje się edukacją poprzez sztukę, outdoor education oraz przestrzeniami zabaw dziecka. Uczestniczka oraz realizatorka wielu międzynarodowych projektów związanych z edukacją dziecka młodszego.

Chris  Jolly

Chris Jolly

Nauczyciel, współtwórca programu nauczania czytania Jolly Phonics. Założył firmę Jolly Learning (Radosne Nauczanie), wkrótce potem poznał znakomitą nauczycielkę Sue Lloyd, a w wyniku ich współpracy powstał program Jolly Phonics – fonetyczna metoda nauki czytania.

 Joanna Kamykowska

Joanna Kamykowska

Psycholog i nauczycielka edukacji początkowej. Pracowała na Uniwersytecie w Corku gdzie zajmowała się tworzeniem i badaniem skuteczności edukacyjnych gier komputerowych w nauce liter i płynnego czytania.

Marzena Kędra

Marzena Kędra

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Posiada III stopień specjalizacji zawodowej, tytuł Honorowy Profesora Oświaty. Autorka ponad 25 publikacji z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej. Redaktorka i współautorka programu kształcenia „Umysły przyszłości”.

dr Artur Kołakowski

dr Artur Kołakowski

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor i dydaktyk. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Współautor publikacji: „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej” oraz "Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna".

dr Grzegorz Piotr Kołodziej

dr Grzegorz Piotr Kołodziej

Znakomity śpiewak operowy - baryton. Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Laureat Nagrody Głównej pierwszej edycji Muzycznego Forum Młodych Gdańsk 2005 r. Wszechstronny artysta, który jest wspaniałym Figarem w operze ,,Wesele Figara", jak również doskonałym Heathcliffem w musicalu ,,Wichrowe Wzgórza", czy Bonim w operetce ,,Księżniczka Czardasza".

Jarosław Kordziński

Jarosław Kordziński

Trener, coach, mediator, autor tekstów z zakresu zarządzania oświatą, organizacji procesu edukacyjnego i psychologii pozytywnej. Szkoleniowiec specjalizujący się w szkoleniach dotyczących zarządzania oświatą oraz w kształceniu kompetencji społecznych: komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwijaniu umiejętności przywódczych, wywierania wpływu na innych itp.)

dr Marta Łockiewicz

dr Marta Łockiewicz

Psycholog, anglistka, wykładowca. Naukowo bada specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci i dorosłych. Jest współorganizatorką konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym poświęconych problematyce dysleksji, np. „Dysleksja u osób dorosłych”. Należy do Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Izabela Mańkowska

Izabela Mańkowska

Pedagog terapeuta. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami, prowadząc szkolenia dla nauczycieli. Współpracuje z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Autorka publikacji z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z trudnościami w nauce, m.in. współautorka ORTOGRAFFITI z Bratkiem.

prof. Ryszard Minkiewicz

prof. Ryszard Minkiewicz

Znakomity śpiewak operowy – tenor. W Akademii Muzycznej w Gdańsku prowadzi klasę śpiewu solowego i piastuje stanowisko prorektora ds. artystycznych i współpracy z zagranicą. Ma w swoim repertuarze role w dziełach m.in. Rossiniego, Mozarta, Donizettiego, Moniuszki i wielu innych. Znany jest w kręgach muzycznych zarówno w Polsce, jak i zagranicą jako artysta specjalizujący się w wykonywaniu muzyki K. Szymanowskiego i innych twórców XX wieku.

dr Blanka Poćwiardowska

dr Blanka Poćwiardowska

Pedagog, socjoterapeuta, trener PTP, zajmuje się diagnostyką pedagogiczną, teorią wychowania i tworzeniem rodzicom warunków do rozwoju kompetencji wychowawczych. Prowadzi warsztaty wspomagające rozwój kompetencji wychowawczych dla rodziców.

Małgorzata Rożyńska

Małgorzata Rożyńska

Pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, specjalista terapii pedagogicznej, logopeda. Zajmuje się wspieraniem dzieci z trudnościami w nauce. Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Dysleksji. Jest autorką publikacji z zakresu dysleksji i pomocy terapeutycznych dla dzieci z dysleksją. Pasjonatka, z głową pełną pomysłów, realizująca swoje dzieło z wielkim oddaniem i niespożytą energią. Współautorka ORTOGRAFFITI z Bratkiem.

Paweł Rudnik

Paweł Rudnik

Filozof, polonista i socjoterapeuta z dwudziestoletnim stażem pracy w szkole. „Od lat zajmuję się ocenianiem kształtującym, które wdrażałem w różnych placówkach, ale także wykorzystywałem podczas własnej pracy pedagogicznej”.

dr Marcin Szczerbiński

dr Marcin Szczerbiński

Psycholog, naukowiec, wykładowca na University College Cork. Zajmuje się problematyką specyficznych trudności w uczeniu się oraz zaburzeniami językowymi. „Bardzo chciałbym, aby to co robię było przydatne dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Lubię dzielić się tym, co przeczytałem i przemyślałem z praktykami, uwielbiam kontrowersje i zażarte dyskusje”.

Grażyna Tamas

Grażyna Tamas

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej oraz plastyki z techniką. Nauczyciel dyplomowany.

Aldona Torenc

Aldona Torenc

Wykładowca, nauczyciel języka polskiego, trenerka NLP, specjalizuje się w szkoleniach dotyczących motywowania, rozwoju osobistego nauczyciela, polepszenia komunikacji interpersonalnej w obszarze szkoła - uczeń - rodzic oraz metod aktywizujących w pracy z uczniami.

Celina Tuszyńska-</br>-Skubiszewska

Celina Tuszyńska-
-Skubiszewska

Nauczyciel matematyki, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog. Współautorka serii „Ortograffiti. Matematyka bez trudności” i „Gier matematycznych – Matematyka bez trudności”. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z uczniami wykazującymi trudności w uczniu się matematyki, autorka licznych szkoleń, warsztatów, konferencji z zakresu terapii, edukacji, metodyki i diagnozy uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Anna Walerzak-</br>-Więckowska

Anna Walerzak-
-Więckowska

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, współautorka serii ,,ORTOGRAFFITI. Matematyka bez trudności", autorka szkoleń z zakresu diagnozy i terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki w starszym wieku szkolnym.

Krystyna Weiher

Krystyna Weiher

Animatorka kultury i specjalistka od Public Relations, z wykształcenia polonistka i filmoznawczyni, trenerka Odysei Umysłu. Stale współpracuje z Akademickim Centrum Kultury Alternator, Europejskim Centrum Solidarności i V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Sławomir Wiechowski

Sławomir Wiechowski

Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej, odznaczony przez prezydenta Polski w roku 2011 tytułem Wychowawca Roku. Założyciel największego w Polsce klubu gier planszowych ,,Pionkolandia", a także autor i projektant gier planszowych. Jest również animatorem kultury, organizuje szereg imprez kulturalnych.

dr Katarzyna Wnęk –</br>- Joniec

dr Katarzyna Wnęk –
- Joniec

Psycholog w klinice neonatologii, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci i rodziców, np. Dobrej Adaptacji czy Pracy z emocjami dzieci 6-letnich. Działa w Fundacji na rzecz zapobiegania przemocy wobec dziecka i wspierania dziecka „Podaruj mi skrzydła”.

 
ORGANIZATORZY
PARTNER EDUKACYJNY
 
SPONSOR GŁÓWNY
 SPONSOR
          
PARTNERZY

 

 PATRONAT HONOROWY
PATRONI MEDIALNI